Ruimte voor groei

Bij MTB kun jíj het maken!

Met trots presenteert MTB Maastricht de MTB Academy! De MTB Academy is een basis opleidingsprogramma bestaande uit 10 bouwstenen in de volgende thema’s:

  • Leren en werken bij MTB (werknemersvaardigheden)
  • Werken aan veiligheid
  • Afdelingsspecifieke training gebaseerd op de diverse werksoorten binnen MTB

Het opleidingstraject kan worden afgesloten met een praktijkverklaring of is de opstap naar een MBO diploma/certificaat. Iedereen werkzaam bij MTB kan een training in zijn eigen tempo volgen omdat er continu begeleiding is van een docent, het lesmateriaal voorgelezen kan worden (indien gewenst in een eigen taal) en het lesmateriaal ondersteunt wordt met beeldmateriaal.

De MTB Academy maakt daarmee een opleiding voor iedereen toegankelijk, ook voor medewerkers die bijvoorbeeld moeite hebben met lezen en schrijven. In 10 stappen werken we samen aan bewustwording, zelfvertrouwen en vaardigheden.

Deelnemers aan de MTB Academy volgen zowel theorie- als praktijklessen en doen dat in het immense leerwerkbedrijf van MTB Maastricht. Iedereen is welkom bij de MTB Academy. Mensen die werkeloos zijn en/of in een uitkeringspositie zitten en graag weer aan de slag willen, maar ook mensen die een carrièrestap óf -switch ambiëren en zich verder willen ontwikkelen.

De MTB Academy is geen alternatief op reguliere onderwijs-aanbieders, maar werkt ermee samen. Daar waar de reguliere opleidingsprogramma’s voor iemand niet geschikt of haalbaar zijn, denken we met de MTB Academy graag mee over een alternatieve, maatwerk-aanpak. De MTB Academy is tot stand gekomen door een samenwerking met:

  • ORGB Opleidingen; een sociaal opleidingsinstituut in de wereld van het MBO onderwijs
  • The Innovation Tree; ontwikkelt concepten, onderwijstrajecten en kennisinfrastructuur op maat, om de individuele en de organisatiedoelstellingen te behalen

De 10 stappen die deelnemers volgen kunnen als volgt worden samengevat:

Iederéén heeft een talent. Soms sluit dat talent alleen nét niet aan bij de vraag van de arbeidsmarkt. Of is dat talent nog onvoldoende gestimuleerd en ontwikkeld.

Terugkeer naar werk is geen eenvoudig proces. Binnen de MTB Academy leggen we samen met jou de eerste fundamenten onder een passende arbeidstoekomst om uiteindelijk een duurzame terugkeer in het arbeidsproces zeker te stellen. Doordachte opbouw en doelgerichte begeleiding zijn onmisbare onderdelen in onze aanpak. Wij maken leren en werken in onze organisatie mogelijk om te wennen aan werk en vaardigheden op te doen. Wij stippelen samen de route uit. Veelal leidt die tot een erkend deelcertificaat of diploma. Je blijft zelf verantwoordelijk voor de keuzes die vorm geven aan je eigen toekomst. MTB is je coach in dit proces. Op weg naar een haalbaar en concreet perspectief.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Een aantal van onze leerwerklijnen hebben we in beeld gebracht. Klik op de leerwerklijn voor meer informatie:

Jouw ontwikkeling eerst

Onze leer- werktrajecten hebben een doordachte opbouw en een doelgerichte begeleiding. Je krijgt de ruimte om te wennen aan werk en om (nieuwe) vaardigheden op te doen. Zo stippelen wij samen jouw leerroute uit wat met uiteindelijk zelfs bekroond kan worden met een erkend deelcertificaat of diploma. Wij zijn jouw coach, jij blijft verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt. Zo geef je zelf vorm aan je toekomst. Zo word je wat je wilt zijn.

Neem contact
met ons op

Contact
Privacy
Menu