Over MTB

De waarde van werk en werk van waarde

Twee invalshoeken die ogenschijnlijke tegenpolen zijn. De waarde van werk zien wij als invulling van een toekomstperspectief waarbij werk voldoening en zin geven en waarbij men meedoet in de maatschappij. Dat leidt automatisch tot werk van waarde. Mensen die hun talent ontwikkelen en doen waar ze goed in zijn leveren een bijdrage met economische waarde.

Iedereen bezit namelijk het vermogen een bijdrage te leveren. Iedereen heeft talent. Vanuit mogelijkheden creëren wij de ruimte om te leren werken. Wij beschikken over een groot aantal leer- en werkplekken in onze eigen organisatie. Plekken voor mensen met een arbeidshandicap, voor werkzoekenden voor wie de reguliere arbeidsmarkt vooralsnog een brug te ver is, kortom; voor alle mensen die gebaat zijn bij een nieuw perspectief in een op maat gemaakte terugkeer naar het arbeidsproces.

Missie
MTB is een maatschappelijke onderneming die mensen (werknemers) met een beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt in staat stelt zich te ontwikkelen en op basis van marktbehoeften toegevoegde waarde levert voor haar opdrachtgevers.

Visie
De talenten en mogelijkheden van mensen, ook zij die een beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt hebben, kunnen optimaal tot hun recht komen in een bedrijfsmatige omgeving waarin we deze mensen op hun capaciteiten aanspreken en de ruimte en ondersteuning bieden om talenten werkend te ontdekken en verder te ontwikkelen.

MTB bereikt haar doelen door met klanten, (keten)partners en overige belanghebbenden samen te werken op transparante en proactieve wijze.

In de markt is MTB succesvol door oplossings- en resultaatgericht ondernemerschap. We leveren producten en diensten van goede kwaliteit tegen marktconforme prijzen. Dit resulteert in hoge klanttevredenheid en langdurige klantrelaties. Tegelijkertijd geven onze opdrachtgevers hiermee invullen aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Diversiteit & inclusiviteit

Onze cultuur is gericht op ons maatschappelijke doel, mensgericht, toegankelijk, ondernemend en resultaatgericht. Onze manier van werken stimuleert de persoonlijke ontwikkeling en vergroot het toekomstperspectief op werkgelegenheid en baankansen voor de meest kwetsbare mensen. We bieden de omstandigheden waarin (deze) mensen hun echte persoonlijkheid, talenten, motivaties en ook onzekerheden mogen én durven laten zien. Door mensen werk te laten verrichten dat bij hen past, dragen we actief bij tot een gezonde en respectvolle werkomgeving en geven we invulling aan een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen meedoet!

Onze kernwaarden

We zijn resultaatgericht

 • We zijn trots op wat we leveren en presteren.
 • We ontwikkelen mensen actief in werk dat in alle opzichten passend is. Het is fijn om goed te zijn in je werk en persoonlijk een relevante bijdrage te leveren.
 • We halen het beste uit onszelf en werken met plezier.
 • We zijn transparant en voelen ons verantwoordelijk voor de resultaten.
 • We willen voortdurend verbeteren, organiseren feedback om kwaliteit te kunnen leveren en zo steeds betere resultaten te kunnen boeken.

We staan voor kwaliteit

 • We streven naar optimale kwaliteit bij de organisatie en uitvoering van het werk.
 • We dragen kennis over en delen onze ervaring om zo kwalitatief werk af te kunnen (blijven) leveren en iedereen zo goed mogelijk te kunnen laten functioneren binnen de persoonlijke mogelijkheden.
 • We geloven sterk in diversiteit om onze leer- en werkomgeving en ervaringen te verrijken en onze prestaties te ondersteunen.
 • We willen onszelf persoonlijk en professioneel ontwikkelen om zo het beste uit onszelf te halen en met plezier en trots bij te dragen aan gezamenlijke en persoonlijke doelstellingen.

We werken markt- en
klantgericht

 • De wensen en eisen van onze klanten zijn richtinggevend voor de manier waarop we (samen) werken.
 • We zetten ons in om klanttevredenheid te bewerkstelligen en een positief en professioneel imago in de markt op te bouwen.
 • We zijn geïnteresseerd in onze klanten. Door markt- en klantkennis op te doen en met elkaar te delen, ontdekken we kansen en werken we duurzaam aan toekomstmogelijkheden voor onze mensen en ons eigen bestaansrecht.

We werken veilig, verantwoord en respectvol

 • We respecteren elkaar en de grenzen van onszelf en anderen.
 • We letten op elkaar en zorgen zo voor een veilige en respectvolle werkomgeving.
 • We hebben respect voor elkaar, onze klanten en voor onze omgeving en zijn betrouwbaar.
 • We werken met aandacht voor mens en milieu en creëren een inclusieve omgeving waarin duurzaam werken voor iedereen mogelijk wordt gemaakt.
 • We zijn eerlijk en integer.

Wij zijn succesvol door oplossings- en resultaatgericht ondernemerschap. Dit resulteert in hoge klanttevredenheid en langdurige klantrelaties.

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Menu