Nieuws

Wijziging in werkgebied Business Post Limburg per 1 oktober 2023

Graag informeren wij u over een wijziging ten aanzien van het werkgebied van Business Post Limburg BV (BPL). Medio 2019 is het toenmalige Business Post Zuid-Limburg uitgebreid met de gebieden Noord- en Midden-Limburg. Op dat moment namen wij alle postactiviteiten over van de in dat gebied actieve postbedrijven en ontstond Business Post Limburg BV (BPL). Middels samenwerking met de SW-bedrijven in die regio (NLW, WAA, De Risse en Westrom) werden WSW-medewerkers uit dat gebied gedetacheerd naar BPL. Aangestuurd door management vanuit BPL, verzorgden zij de (na-)sortering en bezorging van alle post.

In lijn met onze voortdurende inspanningen om onze positie te versterken en onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij besloten om de postactiviteiten in Noord- en Midden-Limburg per 1 oktober 2023 over te dragen aan een gespecialiseerde derde partij en ons in de toekomst weer volledig te concentreren op het Zuid-Limburgse werkgebied.

Wij hebben in MSG een betrouwbare partner gevonden die de postactiviteiten van Business Post Limburg BV per 1 oktober 2023 over zal nemen in Midden- en Noord-Limburg. Voor klanten blijft de vertrouwde dienstverlening ongewijzigd. MSG is voor Business Post Limburg geen onbekende. Ook MSG maakt deel uit van het landelijk dekkend Business Post-concept en vond zijn oorsprong vanuit de sociale werkvoorziening. Er werken ruim 500 medewerkers en ruim 70% van alle medewerkers heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. MSG is net als Business Post PSO trede 3 30+ gecertificeerd en onderscheidt zich daarmee ook nadrukkelijk op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

In onze zoektocht naar een goede partner stond voor ons voorop dat de service die onze klanten van ons gewend zijn, gecontinueerd zou worden. Ook is voor ons van belang dat bij een overdracht de werkgelegenheid bij Business Post zo maximaal mogelijk gewaarborgd blijft.

Wij hebben alle vertrouwen in de keuze voor MSG als overname-partner. Ook onze collega sociaal ontwikkelbedrijven hebben hun vertrouwen in MSG uitgesproken en zullen de detachering van hun Wsw-medewerkers bij MSG verder continueren.

Als gevolg van deze stap zal Business Post Limburg BV transformeren tot Business Post Zuid-Limburg BV, nog steeds een 100% dochteronderneming van MTB regio Maastricht NV. De rechtspersoon blijft dus dezelfde, het betreft in dezen alleen een naamswijziging. Ook de samenwerking met onze betrokken SW-partners, Vidar en WSP Parkstad blijft ongewijzigd voortbestaan.

Heeft u vragen over bovenstaand, aarzel niet om ons te contacteren

Deel dit verhaal

Bekijk ook:

Menu