Nieuws

Vervolg project VOORdeelleerlingen

Susan Jongstra is de drijfveer achter het project ‘Voordeelleerlingen’. Een initiatief, waarbij leerlingen bij MTB worden voorbereid op de arbeidsmarkt. Een succesvolle pilot resulteerde in een regionale samenwerking tussen Overheid, Onderwijs en Ondernemers onder de naam ‘Voordeel en Vervolg’.

‘Voordeel en Vervolg’ is een 4-jarig regionaal project in Parkstad, Sittard-Geleen en Maastricht-Heuvelland. Het doel is om behalve jongeren ook volwassenen te ondersteunen bij hun zoektocht naar werk. Dat gebeurt door middel van gerichte opleidingen. De vraag van de zoekende werkgever staat daarbij centraal. In het project werken scholen in de regio samen (Leeuwenborgh Opleidingen, het Arcus College, CitaVerde, scholen voor speciaal onderwijs en het Praktijkonderwijs). Ook gemeentes en Werkgeversservicepunten leveren een actieve bijdrage. Werkgevers bepalen de opleiding voor hun toekomstige medewerker(s). Kortom, er wordt gericht gestuurd op de aansluiting tussen leren en werken.

Het huidige, traditionele onderwijs sluit met de leerstof onvoldoende aan bij de vraag van ondernemers. Dat kan en moet beter. Bedrijven hebben een tekort aan personeel dus voor het project een perfecte timing!

Dankzij de aansluiting tussen Overheid, Onderwijs en Ondernemers, worden er concrete resultaten geboekt.

Een aantal deelnemende partijen in dit initiatief zijn: werkgeverservicepunt Podium24Leeuwenborgh OpleidingenArcus CollegeCitaVerde, en VDL NedCar.

Deel dit verhaal

Bekijk ook:

Menu