Nieuws

Van focus naar resultaat

Van focus naar resultaat; de winst van ketensamenwerking

Alles wat je aandacht geeft, groeit en ‘focus’ is het sleutelwoord. Tijdens de corona-pandemie werd er gevreesd dat het aantal aanvragen voor een bijstandsuitkering bovengemiddeld zouden stijgen. De gemeente heeft vervolgens de taak om mensen weer terug aan een baan of aan een andere zinvolle dagbesteding te helpen. “De intensieve samenwerking van ketenpartners Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH), AnnexPodium24 en MTB om dat voor elkaar te krijgen werpt haar vruchten af”, aldus Bjorn Molling, Aanjager optimalisatie ketensamenwerking reïntegratie van Gemeente Maastricht. “Door het belang van de cliënt voorop te stellen en van elkaars expertises gebruik te maken, boeken én delen we samen succes.”

Afbeelding: Bjorn Molling in gesprek bij een van de ketenpartners

 

Hij is in dienst van Gemeente Maastricht, maar werkt feitelijk onafhankelijk voor alle vier de partners in de keten. “Ik ben er om juist de verbinding te zoeken tussen alle partijen die zich bezighouden met het opnieuw aan het werk helpen van mensen die zich bij de afdeling Re-integratie van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland melden. Bij vier onafhankelijke organisaties die ieder vanuit hun eigen expertise werken, is het belangrijk om elkaar te blijven meenemen en te blijven informeren. We hebben immers allemaal hetzelfde doel; mensen helpen om weer een bijdrage te kunnen leveren op de arbeidsmarkt.”

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland is doorgaans het startpunt. Ofwel meldt hier iemand zich voor inkomensondersteuning, ofwel is een gesprek met een werkconsulent gewenst omdat men toe is aan een nieuwe uitdaging. “Soms kan degene de week erna al aan de slag, bijvoorbeeld via het initiatief Perspectief op Werk (POW). Dat is natuurlijk fantastisch. Mocht de cliënt echter om wat voor reden dan ook nog niet helemaal arbeidsfit zijn, dan wordt er een traject gestart samen met de ketenpartners om de cliënt opnieuw arbeidsfit te maken.

Gedurende dit traject blijft SZMH van begin tot eind betrokken. Bij Annex wordt er allereerst onderzocht waar het talent en de interesses van de kandidaat liggen. Bij MTB wordt vervolgens de ruimte gecreëerd om dat talent verder te ontwikkelen en werkervaring op te doen. Podium24 gaat alvast samen met de cliënt op zoek naar een baan die goed aansluit bij de interesses en competenties van de kandidaat.

Consulenten van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland begeleiden en ondersteunen de kandidaten waar nodig. “Dat gebeurt heel praktijkgericht”, vervolgt Bjorn. “Denk bijvoorbeeld aan het voorzien in een vervoersoplossing (een buskaart, een fiets of een reiskostenvergoeding), wanneer vervoer een uitdaging blijkt om op een werkplek te komen. In het geval van een alleenstaande moeder zou het bijvoorbeeld het kinderopvang-vraagstuk kunnen zijn. SZMH denkt waar mogelijk mee in de kosten en in het regelwerk. Maar ook de behoefte aan werkkleding of het aanvragen van een verklaring van goed gedrag kan zo’n hulpvraag zijn.”

“Het geeft voldoening als je ziet dat er samen stappen worden gezet”, besluit Bjorn. “Het mooiste is natuurlijk wanneer die stappen voor kandidaten resulteren in een leuke baan, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Een cliënt kan bijvoorbeeld ook een maatschappelijke bijdrage leveren in de vorm van dagbesteding of vrijwilligerswerk en dat is minstens net zo waardevol. De instroom van nieuwe cliënten is sinds de corona-pandemie lager geweest dan verwacht, terwijl er hard gewerkt is om de uitstroom op pijl te houden. Dit betekent dat het aantal uitkeringen de afgelopen periode is gedaald en dat stemt ons als ketenpartners tevreden.’

Wil u weten hoe wij talent verder ontwikkelen en zorgen dat mensen werkervaring opdoen?

Lees hier meer over de aanpak van ons Leerwerkbedrijf!

Deel dit verhaal

Bekijk ook:

Menu