Nieuws

Samen zorgen voor nieuw toekomstperspectief

Resultaatgericht en inclusief

Afbeelding: Ingrid Mulkens in één van de leerwerk-omgevingen bij MTB

 

Omdat het gat tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt alleen maar groter is geworden, is er de afgelopen jaren flink geïnvesteerd door de overheid in scholing en praktijkonderwijs. MTB Maastricht heeft daar voor de regio Maastricht-Heuvelland een belangrijke bijdrage in geleverd door het ontwikkelen van meerdere leerwerk-lijnen. Iederéén heeft namelijk een talent. Soms sluit dat talent alleen nét niet aan bij de vraag van de arbeidsmarkt. Of is dat talent nog onvoldoende gestimuleerd en ontwikkeld.

 

Dit jaar (tot 1-10-2021) wisten al 157 mensen de weg naar de leerwerkbedrijven van MTB Maastricht te vinden. “De stap naar passend werk is vaak geen eenvoudige weg. Daarom is het belangrijk om samen te ontdekken welk talent je hebt en hoe we dit in combinatie met je motivatie en gedrag in beweging kunnen brengen”, aldus Ingrid Mulkens, Manager Leerwerkconcept bij MTB Maastricht. “Bij ons leerwerkbedrijf bouw je aan een stabiele basis voor een duurzame terugkeer in het arbeidsproces. Het leerwerkbedrijf is dus altijd een tussenstation en geen eindstation.”

 

Voorheen doorliep een kandidaat samen met de ketenpartners altijd een vaste route om terug te keren op de arbeidsmarkt. Die route zag er in feite als volgt uit: kennismaking met Sociale Zaken Maastricht Heuvelland – diagnose bij Annex bv – leren en werkervaring opdoen bij MTB – op zoek naar een baan met Podium24 – arbeidsmarkt. Door de geïntensiveerde ketensamenwerking is die cirkel in de keten niet altijd meer heilig en wordt er tegenwoordig ook sneller direct tussen ketenpartners geschakeld in het belang van de klant. “Stel; iemand heeft een werkfitheid van 80-100%. Deze persoon komt bij Podium24 om samen te zoeken naar een passende baan. De collega’s van Podium24 zien dat de kandidaat gemotiveerd is, maar er ontbreekt iets. De link naar Annex bv voor aanvullend onderzoek óf naar MTB voor een leerwerkplek met zicht en begeleiding is dan snel gemaakt. Aan de voorkant wordt samen het perspectief van en met de klant bepaald. Waar liggen kansen en wat kan iemand (leren)? Het traject dat volgt mag korter of langer duren dan ‘de standaard’. Het gaat immers om het resultaat. Aan de overlegtafel met onze ketenpartners blijkt iedere keer weer dat we allemaal hetzelfde willen voor onze klanten. We versterken elkaar en als je iets samen doet, los je ook samen mogelijke problemen op. Je voelt je samen verantwoordelijk en daar plukt de klant uiteindelijk de vruchten van.”

 

Voor alle leeftijden

De leerwerkbedrijven van MTB zijn er voor mensen uit alle leeftijdscategorieën. “Men kan bij ons terecht om zich te oriënteren; wat wil ik nou eigenlijk, waar ben ik goed in? Mensen vanuit de Participatiewet, mensen die vanuit het UWV naar ons worden verwezen; onze klantenkring is heel divers. We focussen vervolgens bewust niet op wat iemand zijn hele leven al gedaan heeft of in welke branche men actief is geweest, vaak met uiteindelijk een carrièreswitch tot gevolg.” Op basis van de grote vraag naar deze leerwerkplekken zoekt MTB Maastricht steeds vaker de samenwerking op met bedrijven in de regio om ook een leerwerkbedrijf bij hen op locatie op te zetten. “De ondernemer verbindt zich zo aan een op-en-top inclusief concept én krijgt extra capaciteit op de werkvloer zonder financiële consequenties. Is men tevreden over een kandidaat, dan heeft het bedrijf tevens de mogelijkheid om die kandidaat een contract aan te bieden. Een win-win situatie voor alle partijen.”

 

Ook is er de afgelopen jaren een intensieve samenwerking opgezet met diverse scholen in de regio. “Vroeger kwam een leerling die niet zelfstandig een plek op de arbeidsmarkt wist te verwerven vaak via een indicatie vanuit het UWV in contact met MTB. Deze wetgeving is niet meer. Vandaag de dag komen leerlingen uit eigen wil en op advies van de docent naar ons toe om te werken aan hun werknemersvaardigheden tijdens hun stages. MTB wordt vaak nog te weinig gezien als leerwerkbedrijf, terwijl dat een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening én van onze toekomst is. We kunnen zoveel betekenen voor mensen in het perspectief naar betaalde arbeid toe! Zo kunnen we mensen een praktijkverklaring laten halen in 11 verschillende branches en hebben we diverse mbo-leerlijnen met een algemeen erkend certificaat of diploma bij slagen tot gevolg in huis. Ook bieden we diverse stagemogelijkheden voor zowel MBO’ers als voor HBO’ers. Instroom is jaarrond mogelijk, we hanteren geen wachttijden.”

 

Niet meer loslaten

De kracht van de geïntensiveerde ketensamenwerking is volgens Ingrid de sluitende aanpak. “We hebben met onze ketenpartners Sociale Zaken Maastricht Heuvelland, Annex bv en Podium24 afgesproken dat we onze klanten niet meer loslaten, totdat ze op een plek zitten waar die persoon écht in zijn element is. Wij kijken daarbij ook meer dan vroeger buiten het eigen gewest. Onze collega Vidar uit de Westelijke Mijnstreek bijvoorbeeld heeft ook diverse leerwerklijnen opgezet. We leren van elkaar en zoeken waar mogelijk de samenwerking op binnen de arbeidsmarktregio.”

Deel dit verhaal

Bekijk ook:

Menu