Nieuws

Project (voormalig) vluchtelingen naar werk, een succes!

In 2014 startten MTB en Pentasz een project met als doel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een reguliere baan te begeleiden. Een uitkering werd hierdoor overbodig. Voor MTB een belangrijk project en een mooie uitdaging. Ervaren consulenten met SW-kandidaten (sociale werkvoorziening) bemiddelden mensen met een andere achtergrond. De (voormalig) vluchtelingen. Zeer diverse nationaliteiten namen deel aan het project. Mensen kwamen uit landen als; Irak, Afghanistan, Birma, Mongolië, Tsjetsjenië en Turkije.

Eind 2014 kon het project waaraan een 20-tal voormalig vluchtelingen aan deelnamen, succesvol worden afgesloten. Dankzij de inzet van de deelnemers en de open houding van het bedrijfsleven, is deze groep aan het werk bij onder andere Boogaard Textiles, azM en Balanz facilitair.

Deel dit verhaal

Bekijk ook:

Menu