Nieuws

De duurzame relatie tussen MTB en de gemeente

Mensontwikkelbedrijf geeft invulling aan sociaal beleid

De samenwerking tussen MTB en de gemeente Maastricht gaat heel wat jaren terug. Samen met Annex, Podium24 en Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland (SZMH) vormt MTB het kwartet ketenpartners dat in de regio ieder die dat nodig heeft hulp biedt om te komen tot passend werk en een eigen inkomen. Zie de samenwerking als een snoer met parels. Elke parel is verantwoordelijk voor een stukje beleidsuitvoering. Karin Hendrikx en Hans Cratsborn zijn beleidsmedewerkers bij de gemeente. Zij zijn de mensen van het snoer. Dit zorgt voor verbinding, zodat elke partner goed zijn werk kan doen. Zij leggen uit hoe de slimme re-integratieketen werkt, en staan stil bij de bijzondere samenwerking tussen MTB en de gemeente.

“Inwoners die ondersteuning nodig hebben en niet op eigen kracht in hun inkomen kunnen voorzien, komen via SZMH in de keten”, legt Hans uit. “Daar wordt bekeken wat iemand nodig heeft voor een volgende stap. Maar is nog onvoldoende duidelijk waar iemands mogelijkheden liggen, dan gaat Annex met deze persoon aan de slag om dat in beeld te krijgen. De inwoner die daarentegen wel voldoende vaardigheden heeft voor het bedrijfsleven, gaat direct door naar Podium24. Deze partner onderhoudt de contacten met de werkgevers die hun banen graag vervuld zien. Dan is er MTB, ons ‘mensontwikkelbedrijf’. Missen kandidaten enkele competenties of vakvaardigheden voor succesvolle re-integratie, dan biedt MTB de mogelijkheid om hun talenten in een praktijksituatie te ontwikkelen.” Er is nog een andere, minder zichtbare vijfde ‘partner’: de beleidsmensen bij de gemeente zelf. Zij verbinden en faciliteren, zodat de vier partners in staat zijn om mooi werk te verrichten voor de stad, de regio en de inwoners.

Talenten en mogelijkheden ontwikkelen

MTB voert het sociaal beleid van de gemeente uit. Die taak bestaat uit twee belangrijke onderdelen. Er is de uitvoering van de – inmiddels afgesloten – Wet sociale werkvoorziening, de Wsw. Die is erop gericht om mensen onder beschutte omstandigheden zo goed mogelijk passend werk te laten verrichten. “Hoewel deze regeling is afgesloten voor nieuwe instroom, blijven we verantwoordelijk voor de mensen die er nog wel onder vallen. Bij MTB zijn dat er nog ongeveer duizend”, weet Karin. Dan is er de Participatiewet – MTB’s tweede belangrijke taak. Die kwam in 2015, om ervoor te zorgen dat meer mensen in het reguliere bedrijfsleven terechtkomen. De mensen die voorheen in de Wsw mochten, komen nu via de Participatiewet bij de gemeente binnen. MTB’s rol is nog steeds belangrijk. “De Wsw-doelgroep is immers niet verdwenen. Het is een groep waarmee MTB veel ervaring heeft. MTB helpt ons ook nu weer door leerwerktrajecten aan te bieden. Zo komt MTB’s ‘leerwerkfunctie’ steeds meer op de voorgrond. Maar eigenlijk is dat niks nieuws. MTB is altijd al ons mensontwikkelbedrijf geweest.”

“Gezamenlijk, gemeenschappelijk en gelijkwaardig, zo pakken wij het aan”

Drie G’s

“De samenleving verandert voortdurend”, zegt Hans. “Er doen zich steeds weer kansen voor om mensen aan het werk te helpen. Daarop anticiperen, daar hebben we met MTB een goede partner aan.” Hij is trots op het samenwerkingsrecept in Maastricht- Heuvelland. Hij rept van de ‘drie G’s’, en hoe die garant staan voor een excellente samenwerking. “Gezamenlijk, gemeenschappelijk en gelijkwaardig, zo pakken wij het aan. We zoeken samen naar goede oplossingen, naar wat werkt op de langere termijn. Wij varen een bestendige koers en bewegen mee als dat nodig is. Waarbij we ook MTB aan onze zijde vinden. Uiteindelijk staan we samen aan de lat om de inwoners te ondersteunen richting een betaalde baan, in het besef dat we daar allemaal een rol in hebben.”

Social return

Aan de menskant vind je bij MTB de inwoners die leerwerktrajecten gebruiken. Aan de marktkant zijn daar de werkgevers met hun werkplekken die zij graag vervuld zien, ook door mensen uit de sociale keten. Hier ligt een derde belangrijke taak voor MTB: bedrijven helpen bij het invullen van hun social returnverplichting en ambities in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Karin: “Gelukkig zijn er steeds meer bedrijven die vanuit de mvo-gedachte de verantwoordelijkheid nemen. Door bijvoorbeeld hun bedrijf open te stellen voor medewerkers die wat meer begeleiding nodig hebben.” Behalve het aannemen van mensen kun je ook denken aan het inkopen van diensten bij MTB, bijvoorbeeld voor verpakkingswerk, drukwerk en postbezorging. “Soms is een beetje hulp genoeg om de sprong op de arbeidsmarkt te wagen”, zegt Hans. “Mensen helpen om zich al werkende te ontwikkelen is een taak die MTB op het lijf geschreven is. En ook werkgevers zien steeds vaker dat zo’n ‘avontuur’ goed uitpakt. Als MTB – en niet te vergeten de andere ketenpartners – daarbij kan ondersteunen, doet ze dat graag. Het helpt ons als gemeente nog beter bij de uitvoering van onze sociale taak.”

Deel dit verhaal

Bekijk ook:

Menu