NEN keuringen

Wij maken graag tijd voor úw veiligheid!

Inspecteren van uw arbeidsmiddelen
Onze ervaren specialisten nemen de verplichte periodieke keuring van uw elektrische apparaten volgens de NEN 3140 graag voor u uit handen. Dat omvat elektrisch gereedschap en alle andere apparaten waaraan een stekker is bevestigd en waar werknemers bedrijfsmatig mee in aanraking komen. Onze vaklieden keuren volgens een inspectieplan. Na afloop ontvangt u een uitgebreide rapportage en bij een goed resultaat het certificaat. Kleine defecten repareren we indien gewenst ter plekke; ook zo handig.

De NEN keuring 2484 betreft de verplichte periodieke inspectie van steigers alsook draagbaar klimmaterieel zoals ladders en trappen. Ook hier volgens plan en met een eindrapport.

Abonnement
Tijdige keuring is een wettelijke verplichting volgens de Arbowetgeving.
Wilt u geen risico lopen en uw inspectie altijd tijdig en keurig op orde hebben? Wij houden op abonnement-basis uw arbeidsmiddelen periodiek voor u in de gaten. We testen, keuren en verzorgen voor u een feilloze registratie en geven indien gewenst automatisch bericht wanneer de keuringtermijn afloopt.

Samengevat
De afdeling NEN Keuringen van MTB is gespecialiseerd in:

  • Keuren van uw elektrische gereedschappen/ machines conform de NEN 3140
  • Keuren van uw klimmateriaal/ladders/trappen conform de NEN 2484
  • Gekeurd object na goedkeuring voorzien van keuringssticker met datumvermelding
  • Formeel certificaat voor ieder goedgekeurd object met alle keuringsresultaten
  • Uitvoeren van kleine reparaties indien gewenst
  • Keuring E-installaties en uitvoering energiescan in samenwerking met externe specialist

Voor u op een rijtje:

  • Opleveren van uitgebreide rapportage
  • Bericht na afloop keuringstermijn
  • Keuring E-installaties
  • Energiescan

Neem contact
met ons op

Bent u op zoek naar een professionele oplossing voor uw NEN keuringen? Wij denken met u mee en vinden altijd een passend antwoord op uw vraag.
Contact
Privacy
Menu