Leren en werken bij MTB

En wat is jóuw talent?

Iederéén heeft een talent. Soms sluit dat talent alleen nét niet aan bij de vraag van de arbeidsmarkt. Of is dat talent nog onvoldoende gestimuleerd en ontwikkeld.

Terugkeer naar werk is geen eenvoudig proces. Het draait bij ons om het ontdekken en in beweging brengen van jouw talent, motivatie en gedrag. Binnen ons leerwerkbedrijf leggen we samen met jou de eerste fundamenten onder een passende arbeidstoekomst om uiteindelijk een duurzame terugkeer in het arbeidsproces zeker te stellen. Doordachte opbouw en doelgerichte begeleiding zijn onmisbare onderdelen in onze aanpak. Wij maken leren en werken in onze organisatie mogelijk om te wennen aan werk en vaardigheden op te doen. Wij stippelen samen de route uit. Veelal leidt die tot een erkend deelcertificaat of diploma. Je blijft zelf verantwoordelijk voor de keuzes die vorm geven aan je eigen toekomst. MTB is je coach in dit proces. Op weg naar een haalbaar en concreet perspectief.

Om bij MTB te leren en te werken moet je onder een wettelijke regeling vallen, zoals bijvoorbeeld de Participatiewet. Deze partijen kunnen je doorverwijzen: Sociale zaken, UWV, Onderwijs, Zorg, Gemeenten.

Jouw ontwikkeling eerst

Onze leer- werktrajecten hebben een doordachte opbouw en een doelgerichte begeleiding. Je krijgt de ruimte om te wennen aan werk en om (nieuwe) vaardigheden op te doen. Zo stippelen wij samen jouw leerroute uit wat met uiteindelijk zelfs bekroond kan worden met een erkend deelcertificaat of diploma. Wij zijn jouw coach, jij blijft verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt. Zo geef je zelf vorm aan je toekomst. Zo word je wat je wilt zijn.

Neem contact
met ons op

Contact
Privacy
Menu